CBOS: najmniej lubimy Arabów i Romów, najbardziej Czechów, Włochów i Słowaków

Spośród 27 narodów i grup etnicznych największą sympatią Polaków cieszą się Czesi, Włosi, Słowacy...

Czytaj więcej