Lifestyle

Jak i kiedy starać się o uzyskanie pomocy prawnej

Jeżeli jesteś podejrzany lub oskarżony o popełnienie przestępstwa, istotne jest uzyskanie niezależnej pomocy prawnej. Poniżej podajemy informacje, jak znaleźć adwokata i kto i w jakich przypadkach pokrywa koszta jego usług.


Na posterunku policji

W czasie przesłuchania na posterunku policji przesłuchiwany ma prawo zażądać pomocy prawnej, bez ponoszenia kosztów, nawet jeżeli nie został zatrzymany. Przesłuchiwany może zwrócić się do policji, aby skontaktowała się z konkretną, wybraną przez niego kancelarią prawną, lub dyżurującym prawnikiem działającym w charakterze doradcy (duty solicitor), pełniącym dyżur 24 godziny na dobę, który jest niezależny od policji. W przypadku niektórych przestępstw niezależni doradcy udzielą pomocy telefonicznie. Natomiast w przypadku cięższych przestępstw przewiduje się możliwość uzyskania pomocy prawnika na posterunku policji.

Jeśli przesłuchiwany chce skorzystać z usług innego adwokata, może go znaleźć za pośrednictwem następujących instytucji: Towarzystwa Prawniczego (Law Society), Rady Adwokackiej (Bar Council), Biura Porad dla Obywateli (Citizens Advice Bureau) lub Służby Pomocy Prawnej w Sprawach Cywilnych (Civil Legal Advice). Jeżeli przesłuchiwany nie zdecyduje się na skorzystanie z pomocy dyżurującego prawnika, będzie prawdopodobnie musiał ponieść pewne koszty.

Jeżeli osoba, która ma być przesłuchana, zwróci się o pomoc prawną, policja może rozpocząć przesłuchanie dopiero po jej rozmowie z adwokatem. Jeżeli w trakcie przesłuchania przesłuchiwany, który początkowo zrezygnował z pomocy adwokata, zmieni zdanie, może w każdej chwili zwrócić się o zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej.

Jeżeli nie zostałeś zatrzymany przez policję

Jeżeli nie doszło do zatrzymania, ale jesteś oskarżony o popełnienie przestępstwa, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z adwokatem. Adwokata można znaleźć za pośrednictwem Towarzystwa Prawniczego, Rady Adwokackiej, Biura Porad dla Obywateli lub (Służby Pomocy Prawnej w Sprawach Cywilnych). W zależności od sytuacji finansowej można uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Adwokat będzie w stanie udzielić informacji, czy zatrzymany spełnia warunki uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, ale w tym celu niezbędne jest przekazanie informacji na temat jego sytuacji finansowej (np. odcinka wypłaty (pay slip)).

Bezpłatne usługi świadczą wyłącznie prawnicy uczestniczący w programie Agencji ds. Pomocy Prawnej (Legal Aid Agency) lub obrońców z urzędu (Public Defender Service), w miastach, w których służba ta funkcjonuje. W celu uzyskania informacji na temat prawników, którzy uczestniczą w tych programach, należy skontaktować się z Służbą Pomocy Prawnej w Sprawach Cywilnych.

W sądzie

Jeżeli sprawa zostanie przekazana do sądu, oskarżony ma prawo do obrońcy. Służba Pomocy Prawnej w Sprawach Karnych (Criminal Legal Aid) gwarantuje porady prawne oraz obronę na rozprawie. To, czy obrona będzie bezpłatna, zależy od wagi sprawy i sytuacji finansowej oskarżonego. Jeśli oskarżony nie ma obrońcy, niezwłocznie po stawieniu się w sądzie powinien poprosić o kontakt z dyżurującym prawnikiem (duty solicitor).

W sądzie pokoju (Magistrates’ Court) pomoc prawna oraz obrona są bezpłatne, jeżeli sprawa jest poważna. W innych sprawach oskarżony może mieć obowiązek pokrycia części kosztów w zależności od rozpoznawanej sprawy, jego wieku i dochodów. Bezpłatna obrona przysługuje osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom otrzymującym od państwa określone świadczenia (roczny dochód na gospodarstwo domowe nie może przekroczyć £12 475). Dyżurujący w sądzie prawnik (duty solicitor) lub jeden z urzędników sądowych może udzielić oskarżonemu dalszych informacji na ten temat. Przed sądem magistrackim można bronić się bez udziału prawnika.

Osoba, której sprawa jest rozpoznawana przez sąd koronny (Crown Court), jest uprawniona do uzyskania pomocy prawnej oraz obrońcy z urzędu. Jeżeli jednak roczny dochód jej gospodarstwa domowego jest równy bądź wyższy niż £22 325, nie będzie ona uprawniona do uzyskania pomocy prawnej. W zależności od sytuacji finansowej będzie musiała ona pokryć część kosztów honorarium adwokata, którego wysokość będzie zależała od jej dochodów oraz od kapitału, którym dysponuje.

W razie uniewinnienia przez sąd koronny oskarżony może uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli oskarżony zostanie uznany za winnego, będzie musiał pokryć część kosztów.

W przypadku Crown Court nie ma możliwości reprezentowania samego siebie – musi być obecny prawnik na sali rozpraw.

Na poczet kosztów obrony (jeśli nie są one refundowane) najczęściej płaci się miesięczne contributions, czyli z góry ustalone płatności rozłożone na 5 lub 6 równych rat. Jakakolwiek zwłoka w ich uregulowaniu skutkuje powiększeniem tej kwoty o odsetki (6%), a ostatecznie zakończyć się może postępowaniem komorniczym.

W celu uzyskania refundowania kosztów obrony, należy złożyć wypełnione formularze CRM 14 oraz CRM 15 poprzez sąd pokoju – najczęściej odbywa się to za pośrednictwem prawnika. Ważne jest, aby dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, w wersji oryginalnej (nie kserokopie!). Z powodu każdego brakującego dokumentu bądź niejasności w podanych danych, formularze mogą być odsyłane przez Legal Aid Agency w celu ich uzupełnienia. Konsekwencją tego, może być konieczność opłacenia usług adwokata we własnym zakresie, ponieważ sąd nie odroczy rozprawy z powodu nie ustalonej pomocy prawnej, a adwokat nie podejmie się obrony, zanim koszta nie zostaną uregulowane. Należy tutaj też zwrócić uwagę, że pierwsze terminy rozpraw wyznaczane są z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, a rozpatrywanie refundacji kosztów prawnych może trwać aż do 5 tygodni, tak więc formularze należy wypełnić jak najszybciej i najlepiej bezbłędnie. Więcej informacji możesz uzyskać od swojego prawnika.

AW / emigratka.com
Fot: pixabay
Źródło: e-justice.europa.eu


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Całość jak i żadna część utworów na emigratka.com nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i sposób bez zgody redakcji emigratka.com. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne, celem dochodzenia roszczeń finansowych.

DARMOWY EBOOK!

"Jak przetrwać jako full-time mama. 5 skutecznych hacków"

Jak przetrwać z dziećmi w domu 24/7 i nie zwariować?

5 rozdziałów, 30 stron - same konkrety- wiem, że masz mało czasu!

Tylko TERAZ zupełnie za DARMO!

 

>>>Ebook przeczytało już ponad 100 wyjątkowych MAM! <<<

Super! Sprawdź swoją pocztę email.

Pin It on Pinterest

Share This