Lifestyle

Jobseeker’s Allowance – zasiłek dla bezrobotnych

To polski odpowiednik zasiłku dla bezrobotnych. Jest świadczeniem wypłacanym co tydzień dla osób pozostających bez pracy lub zatrudnionych w niewielkim wymiarze godzin, lecz zdolnych do pracy i aktywnie poszukujących zatrudnienia.

O Jobseeker’s Allowance (JSA) możesz się starać, jeśli:
– jesteś bezrobotny lub pracujesz poniżej 16 godzin tygodniowo,
– jesteś zdolny do pracy, aktywnie jej poszukujesz i jesteś gotowy ją podjąć,
– masz 18 lat lub więcej (osoby w wieku 16-17 lat mogą otrzymywać ten zasiłek tylko w szczególnych okolicznościach: jeśli nie uczą się w pełnym wymiarze godzin i rodzice nie pobierają na nie Child Benefit),
– jesteś poniżej wieku emerytalnego (obecnie dla mężczyzn wiek emerytalny wynosi 65 lat, dla kobiet 60 lat);
– nie studiujesz w pełnym wymiarze godzin,
– mieć opłacane składki w odpowiedniej wysokości na ubezpieczenie z ostatnich 2 lat podatkowych, aby otrzymać contributon Jobseeker’s Allowance (składki opłacane w innym kraju EEA mogą zostać zakwalifikowane do rozpatrywanego okresu).

Dwa rodzaje Jobseeker’s Allowance

Wyróżniamy dwa rodzaje zasiłku Jobseeker’s Allowance: pierwszy opiera się na opłaconych składkach na ubezpieczenie (Contribution-based JSA), a drugi na dochodach (Income-based JSA).

Contribution-based JSA

To świadczenie przysługuje osobom, które przez ostatnie dwa lata podatkowe przed końcem pracy opłacały składki na ubezpieczenie społeczne National Insurance Class 1, czyli były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie otrzymują go osoby samozatrudnione. Zasiłek oparty na składkach na ubezpieczenie jest wypłacany tylko przez 182 dni.

Wysokość tego zasiłku przedstawia się następująco:

 • 18-24 lata: do £57.90 tygodniowo
 • 25 i więcej: do £73.10 tygodniowo

Income-based JSA

To świadczenie wypłacane w oparciu o przychody i oszczędności. Otrzymają je osoby, które nie odprowadziły wystarczającej liczby składek na ubezpieczenie społeczne (lub odprowadzały składki w ramach samozatrunienia) i mają niskie przychody, lub pobierały Contribution-based JSA przez 182 dni. Nie ma limitu czasowego, w którym jest on wypłacany.

Wysokość tego zasiłku przedstawia się następująco:

 • 18-24 lata: £57.90 tygodniowo
 • 25 i więcej: £73.10 tygodniowo
 • pary (obie osoby powyżej 18 roku życia): £114.85

Aby ubiegać się o Jobseeker’s Allowance skontaktuj się z Jobcentre Plus za pomocą bezpłatnego numeru

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
0800 055 66 88 FREE (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00). Otrzymasz specjalny formularz, a następnie zostaniesz zaproszony na Jobseeker Interview, czyli spotkanie w sprawie przyznania świadczenia.

Możesz również aplikować on line na stronie gov.uk

Uwaga – jeśli po 6 miesiącach pobierania zasiłku nie znajdziesz pracy, zostaniesz wezwany na kolejne spotkanie w celu sprawdzenia twojej sytuacji. Będzie to ponowny proces składania aplikacji.

Obowiązki osoby aktywnie szukającej zatrudnienia

Po złożeniu i pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji o Jobseeker’s Allowance, należy zgłaszać się do Jobcentre co 2 tygodnie i na rozmowie z doradcą zawodowym przedstawiać swoje postępy w poszukiwaniu pracy. Mogą to być złożone aplikacje o pracę, podpisane umowy z agencjami pracy itp. Otrzymując zasiłek dla bezrobotnych należy wyrazić zgodę i podpisać tzw. „Claimant Commitment”, czyli „zobowiązanie aplikującego”, w którym jest dokładnie wyszczególnione, do czego bezrobotny się zobowiązuje na czas otrzymywania świadczenia. W takim dokumencie może zostać wyszczególniona liczba godzin, jaką tygodniowo należy przeznaczyć na poszukiwanie pracy, konieczność stworzenia CV, podpisania umów z konkretnymi agencjami pracy itp. Dlatego też należy dokumentować wszelkie inicjatywy podejmowane w kierunku podjęcia zatrudnienia.

Czasowa utrata zasiłku dla bezrobotnych

Możesz zostać pozbawiony prawa do Jobseeker’s Allowance na 26 tygodni, w następujących sytuacjach:
– sam odszedłeś z pracy, ale urzędnik Jobcentre Plus stwierdził, że powód zwolnienia nie był wystarczający,
– zostałeś zwolniony i urzędnik Jobcentre Plus po rozmowie z twoim byłym pracodawcą uznał, że zwolnienie nastąpiło z twojej winy.

Wstrzymanie wypłacania zasiłku

Zasiłek może zostać wstrzymany, jeśli nie spełnisz swoich obowiązków, takich jak:

 • stawianie się w Jobcentre Plus w wyznaczonych terminach,
 • odrzucisz ofertę pracy bądź szkolenia,
 • nie złożyłeś aplikacji o prace, o których wspominałeś,
 • nie bierzesz udziału w rozmowach kwalifikacyjnych, do których zostałeś wytypowany,
 • nie dotrzymujesz zobowiązań zawartych w podpisanym 'Claimant Commitment”.

Pobierasz benefity? Pamiętaj, by informować o zmianach!

Jeśli pobierasz Jobseeker’s Allowance, poinformuj Jobcentre Plus, jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji:
– zmiana miejsca zamieszkania,
– zamieszkanie z inną osobą,
– rozwód, separacja bądź rozstanie z partnerem cywilnym,
– rozpoczęcie jakiejkolwiek pracy, kursu lub szkoły,
– choroba lub pobyt w szpitalu,
– wyjazd (nawet jeśli nie wyjeżdżasz daleko ani na długo),
– otrzymanie innego zasiłku,
– wzrost kapitału (wliczając oszczędności, inwestycje czy na przykład otrzymanie spadku).

Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych w Polsce?

Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy w Polsce przez co najmniej cztery tygodnie, ma prawo do poszukiwania pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej oraz prawo do transferu tego zasiłku za granicę. Należy zwrócić się do wojewódzkiego urzędu pracy z prośbą o wydanie formularza E303 potwierdzającego prawo do takiego transferu, a następnie – już w Wielkiej Brytanii – zgłosić się z tym formularzem do biura Jobcentre Plus. Zasiłek na Wyspach można pobierać przez trzy miesiące. Jego wysokość będzie równa wysokości zasiłku wypłacanego w Polsce, w przeliczeniu na funty.

Pobierasz zasiłek i chcesz poszukać pracy poza granicami UK?

Analogicznie wygląda sytuacja, gdy bezrobotny, który pobiera zasiłek Jobseeker’s Allowance w Wielkiej Brytanii, wraca do Polski. Taka osoba przed wyjazdem powinna pobrać z biura Jobcentre Plus formularz E303 i przedstawić go w powiatowym urzędzie pracy w Polsce.

AW / emigratka.com
Źródło: gov.uk


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Całość jak i żadna część utworów na emigratka.com nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i sposób bez zgody redakcji emigratka.com. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne, celem dochodzenia roszczeń finansowych.

DARMOWY EBOOK!

"Jak przetrwać jako full-time mama. 5 skutecznych hacków"

Jak przetrwać z dziećmi w domu 24/7 i nie zwariować?

5 rozdziałów, 30 stron - same konkrety- wiem, że masz mało czasu!

Tylko TERAZ zupełnie za DARMO!

 

>>>Ebook przeczytało już ponad 100 wyjątkowych MAM! <<<

Super! Sprawdź swoją pocztę email.

Pin It on Pinterest

Share This