Regulamin korzystania z portalu emigratka.com

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu emigratka.com
2. Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części regulaminu:

  • Użytkownik -osoba korzystająca z portalu emigratka.com
  • Ogłoszeniodawca -osoba zamieszczająca ogłoszenie w portalu emigratka.com
  • Administrator -osoba zarządzająca portalem emigratka.com

Postanowienia ogólne

3. Serwis emigratka.com jest platformą internetową dostarczającą informacji tematycznych oraz łączącą ogłoszeniodawcę z użytkownikiem.
4. Za treść ogłoszeń publikowanych w serwisie emigratka.com odpowiada wyłącznie ogłoszeniodawca.
5. Serwis emigratka.com nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane w serwisie przez ogłoszeniodawcę, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ze stanem faktycznym.
6. Serwis emigratka.com nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki realizacji usług oferowanych w ogłoszeniach zamieszczonych w serwisie.
7. Serwis emigratka.com nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu.
8. Serwis emigratka.com nie bierze udziału w sporach między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia użytkownicy rozwiązują między sobą. Serwis nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
9. Dane ogłoszeniodawcy pojawiające się w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do czynności mających na celu wykonanie usługi oferowanej w ogłoszeniu. Wykorzystywanie danych w inny sposób niż zezwala na to regulamin jest zabronione.
10. Serwis emigratka.com nie gromadzi danych zamieszczanych przez ogłoszeniodawcę.
11. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w serwisie emigratka.com jest zabronione. Serwis emigratka.com zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego.
12. Użytkownicy oraz ogłoszeniodawcy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
13. Serwis emigratka.com zastrzega prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez powiadomienia.

Ogłoszenia, informacje o produktach i usługach

14. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie emigratka.com jest bezpłatne.
15. Zabronione jest dodawanie ofert niezgodnych z prawem lub naruszających czyjeś dobra osobiste.
16. Ogłoszenie nie powinno zawierać treści reklamujących inny serwis internetowy.
17. Ogłoszeniodawcą może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca prawo do oferowanego produktu.
18. Ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane w ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
19. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
20. Administrator ma prawo do edycji ogłoszenia, jeśli zawiera błędy.
21. Dodając ogłoszenie ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu emigratka.com
22. Dodając ogłoszenie, ogłoszeniodawca wyraża zgodę, na przetwarzanie udostępnionych danych kontaktowych do celów marketingowych emigratka.com.

Katalog firm

23. Zamieszczanie wizytówek firm w katalogu firm jest płatne zgodnie z cennikiem usług reklamowych.
24. Zabronione jest dodawanie wizytówek naruszających prawo lub czyjeś dobra osobiste.
25. Wpis może zawierać odnośnik prowadzący do strony danej firmy.
26. Ogłoszeniodawcą może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca prawo do reprezentowania danej firmy.
27. Ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane we wpisie są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
28. Administrator ma prawo do usunięcia wpisu bez podania przyczyny.
29. Administrator ma prawo do edycji wpisu, jeśli zawiera błędy.
30. Dodając wpis do katalogu firm, ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu emigratka.com
31. Dodając wpis do katalogu firm, ogłoszeniodawca wyraża zgodę, na przetwarzanie udostępnionych danych kontaktowych do celów marketingowych emigratka.com.

Społeczność – rejestracja, komentarze

32. Aby móc wziąć udział w dyskusji, bądź wyrazić swoją opinię pod danym artykułem, niezbędne jest dokonanie darmowej rejestracji w serwisie emigratka.com.
33. Rejestracji można dokonać wypełniając odpowiedni formularz, bądź poprzez rejestrację przy pomocy facebooka, klikając na odpowiednią ikonę. Użytkownik zgadza się na dobrowolne udostępnienie wymaganych przy rejestracji danych.
34. Redakcja serwisu emigratka.com umożliwia swoim użytkownikom umieszczanie opinii (komentarzy) dotyczących informacji i artykułów.
35. Użytkownicy serwisu emigratka.com umieszczają komentarze na własną odpowiedzialność. Redakcja serwisu emigratka.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników serwisu treści.
36. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników serwisu emigratka.com treści:

  • nie mających bezpośredniego lub merytorycznego związku z tematem, którego dotyczy komentarz,
  • obraźliwej w stosunku do uczestników dyskusji lub osób trzecich,
  • stanowiącej przekaz reklamowy,
  • zachęcających do czynności zakazanych lub nielegalnych
  • zawierających wulgaryzmy, pisownię wielkimi literami, czy pozbawiony sensu ciąg znaków.

37. Redakcja serwisu emigratka.com zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, o których mowa w pkt. 36 niniejszego regulaminu, a także treści zawierające uwagi skierowane do Redakcji serwisu. Wszelkie tego typu uwagi należy kierować na adres: [email protected]
38. Redakcja serwisu emigratka.com zastrzega sobie możliwość redagowania fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu oraz – w szczególnych przypadkach – usuwania fragmentów opinii.
39. Dodając komentarz użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu emigratka.com.
40. Rejestrując się w serwisie emigratka.com, wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.