Open Culture Project serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje psychologiczne, które poprowadzi mgr psychologii Bożena Czerwińska.  Spotkania odbywają się w soboty, między 11:00 a 12:40 w siedzibie Open Culture Project.

Konsultacje to wstępne spotkania, które pozwalają zrozumieć trudności (indywidualne lub rodzinne) z jakimi zgłaszają się osoby poszukujące wsparcia i pomocy. Zrozumienie własnej sytuacji życiowej jest pierwszym krokiem. Już samo określenie problemu pozwala na wybicie się z poczucia bezradności, co niejednokrotnie przynosi ulgę. Nazwanie trudności pozwala również na wybranie najodpowiedniejszej formy wsparcia i pomocy, uwzględniającej wspólnie uzgodnione cele i możliwości.

katharsis-porady

Open Culture Project
18 – 32 Brentfield Avenue
M8 0TW
tel. 079 9950 6274

 

AM / emigratka.com


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Całość jak i żadna część utworów na emigratka.com, nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i sposób bez zgody redakcji emigratka.com. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne, celem dochodzenia roszczeń finansowych.