Lifestyle

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 – jak oddać swój głos w Manchester?

Obywatele polscy, którzy chcą oddać swój głos w wyborach do Sejmu i Senatu RP w jednym z obwodów wyborczych za granicą, mogą od 28 września 2015 roku rejestrować się poprzez internetowy portal ewybory.msz.gov.pl. Zagłosować w wyborach parlamentarnych można już tylko osobiście, ponieważ rejestracja do wyborów drogą korespondencyjną zakończyła się z dniem 7 października.

Dla obywateli polskich, którzy chcą głosować za granicą w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 roku utworzono 250 obwodów wyborczych poza granicami Polski. Wyborcy ci będą głosować na kandydatów do Sejmu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 19 w Warszawie oraz na kandydatów do Senatu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 44 w Warszawie.

Aby zagłosować w wyborach za granicą osobiście, należy zarejestrować się w spisie wyborców, prowadzonym przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu za granicą. Najwygodniej dokonać tego poprzez internetowy system rejestracji ewybory.msz.gov.pl. Można także zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub poprzez wysłanie do konsula zgłoszenia w formie faksu, listu, e-maila, podając wszystkie konieczne do rejestracji dane. Dla wyborców, którzy chcą oddać głos osobiście, termin rejestracji w spisie wyborców upływa na 3 dni przed dniem wyborów, czyli 22 października 2015 r.

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do udziału w wyborach za granicą,
 • adres zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w wyborach w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
 • numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (lub dowodu osobistego).

W Manchesterze utworzono następujące obwodowe komisje wyborcze:

 • (227) Manchester, Konsulat Generalny R, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
 • (228) Manchester, Konsulat Generalny RP, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
 • (229) Manchester, Ośrodek Polski przy Parafii Miłosierdzia Bożego, 196 Lloyd Street North, Manchester M14 4QB

Prawo udziału w wyborach ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Na stronie Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze możemy znaleźć kilka wskazówek odnośnie rejestracji i samego głosowania:

 • podczas rejestracji należy zaznaczyć miejsce, gdzie chcemy oddać głos. WAŻNE: należy zwrócić szczególną uwagę, aby zaznaczyć komisję, która nas interesuje,
 • system ewybory automatycznie sprawdza poprawność danych, w razie błędów informuje o tym wyborcę, dzięki temu rejestracja jest szybsza i wygodniejsza,
 • podczas rejestracji podajemy swój email, na który przyjdzie potwierdzenie poprawnej rejestracji. W potwierdzeniu podane są nasze dane oraz wybrana przez nas komisja. WAŻNE: warto sprawdzić, czy w potwierdzeniu rejestracji podana została interesująca nas komisja,
 • w dniu wyborów należy udać się do odpowiedniej komisji z ważnym paszportem lub dowodem osobistym. WAŻNE: za granicą głosujemy tylko na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (na terenie Strefy Schengen),
 • zagłosowanie: w wyborach do Sejmu postawienie „X” w JEDNEJ kratce obok osoby na karcie do głosowania, na którą chcemy oddać głos; w wyborach do Senatu postawienie „X” w JEDNEJ kratce obok osoby, na którą chcemy oddać głos na karcie do głosowania.

 

AW / emigratka.com

Fot. manchester.msz.gov.pl


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Całość jak i żadna część utworów na emigratka.com, nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i sposób bez zgody redakcji emigratka.com. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne, celem dochodzenia roszczeń finansowych.

DARMOWY EBOOK!

"Jak przetrwać jako full-time mama. 5 skutecznych hacków"

Jak przetrwać z dziećmi w domu 24/7 i nie zwariować?

5 rozdziałów, 30 stron - same konkrety- wiem, że masz mało czasu!

Tylko TERAZ zupełnie za DARMO!

 

>>>Ebook przeczytało już ponad 100 wyjątkowych MAM! <<<

Super! Sprawdź swoją pocztę email.

Pin It on Pinterest

Share This